Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

 • Dziekan
 • Prodziekani
 • Kierownicy Zakładów
 • Przedstawiciel pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych
 • Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 • Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym  („Solidarność”, ZNP)
 • Przedstawiciel  doktorantów
 • Przedstawiciel  studentów

Skład Komisji na dzień 17 września 2020 r.

 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk - przewodniczący
 • Dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ
 • Dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ
 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
 • Prof. dr. hab. Lucjan Chmielarz
 • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
 • Dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • Dr hab. Wacław Makowski, prof. UJ
 • Dr hab. Aleksandra Palasz
 • Dr Jarosław Grolik
 • Mgr Iwona Bieda-Franas
 • Dr Ewa Bidzińska („Solidarność”)
 • Dr Paweł Miśkowiec (ZNP)    
 • Mgr Przemysław Gajda-Morszewski (doktorant)
 • Krzysztof Wydra (student) (zastępca: Lucyna Szwedo)

 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
 • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
 • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski                
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński                
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
 • Prof. dr hab. Artur Michalak      
 • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

 • Dziekan
 • Prodziekani
 • Kierownicy studiów
 • Kierownicy Zakładów
 • Kierownicy profili
 • Koordynator praktyk studenckich
 • Koordynator programu Erasmus+
 • Przedstawiciel doktorantów
 • Przedstawiciel studentów

 

Skład Komisji na dzień 17 września  2020 r.

 • Dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
 • Dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ
 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof UJ
 • Dr hab. Monika Srebro-Hooper, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
 • Dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • Dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro
 • Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 • Prof. dr hab. piotr Kuśtrowski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • Dr hab. Wacław Makowski, prof. UJ
 • Dr hab. Aleksandra Pałasz
 • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ
 • Dr hab. Agnieszka Węgrzyn
 • Mgr Natalia Hachlica
 • Szymon Wierzbicki (student: chemia, zastępca - Patrycja Jagielska)
 • Sylwia Skórkiewicz (student: chemia medyczna, zastępca - Jan Konopka)
 • Lucyna Szwedo (student: ochrona środowiska)

 • Kierownik programu Chemia w Szkole Doktorskiej
 • Kierownik studiów doktoranckich
 • Koordynator studiów FCB
 • Koordynator studiów InterDokMed
 • Prodziekan ds. badań i współpracy
 • Członkowie komiski rekrutacyjnej
 • Przedstawiciele doktorantów
 •  
 • Skład Komisji na dzień 20 stycznia 2022 r.
 •  
 • Prof. dr hab. Barbara Gil - przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba
 • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
 • Dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • przedstawiciele doktorantów:

mgr Małgorzata Gołąb
mgr Damian Jędrzejowski

 

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

 • Dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ (członek)
 • Dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

 • Prof. dr hab.  Krzysztof Lewiński (członek)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (członek)
 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof UJ (zastępca członka)

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • Prof. dr hab. Wiesław Łasocha (członek)
 • Dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej

        Prof. dr hab. Paweł Kościelniak (członek)

        Prof. dr hab. Wojciech Macyk (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

 • Dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ (członek)
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Remontowa

 • Dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ (członek)
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Socjalna

       Dr hab. Katarzyna Ostrowska (czonek)

       Dr hab. Beata Korchowiec, prof. UJ (zastępca członka)