Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Wydziałowa Komisja ds. Finansów, Kadry i Organizacji

 • Dziekan
 • Prodziekani
 • Kierownicy Zakładów
 • Przedstawiciel pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych
 • Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 • Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym  („Solidarność”, ZNP)
 • Przedstawiciel  doktorantów
 • Przedstawiciel  studentów

Skład Komisji na dzień 17 września 2020 r.

 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk - przewodniczący
 • Dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ
 • Dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ
 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
 • Prof. dr. hab. Lucjan Chmielarz
 • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
 • Dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • Dr hab. Wacław Makowski, prof. UJ
 • Dr hab. Aleksandra Palasz
 • Dr Jarosław Grolik
 • Mgr Iwona Bieda-Franas
 • Dr Ewa Bidzińska („Solidarność”)
 • Dr Paweł Miśkowiec (ZNP)    
 • Mgr Tomasz Berniak (doktorant)
 • Krzysztof Wydra (student) (zastępca: Lucyna Szwedo)

Wydziałowa Komisja ds. Awansów Profesorskich

 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
 • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
 • Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski                
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński                
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
 • Prof. dr hab. Artur Michalak      
 • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

 • Dziekan
 • Prodziekani
 • Kierownicy studiów
 • Kierownicy Zakładów
 • Kierownicy profili
 • Koordynator praktyk studenckich
 • Koordynator programu Erasmus+
 • Przedstawiciel doktorantów
 • Przedstawiciel studentów

 

Skład Komisji na dzień 17 września  2020 r.

 • Dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
 • Dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ
 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof UJ
 • Dr hab. Monika Srebro-Hooper, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
 • Dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • Dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro
 • Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
 • Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 • Prof. dr hab. piotr Kuśtrowski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • Dr hab. Wacław Makowski, prof. UJ
 • Dr hab. Aleksandra Pałasz
 • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ
 • Dr hab. Agnieszka Węgrzyn
 • Mgr Natalia Hachlica
 • Szymon Wierzbicki (student: chemia, zastępca - Patrycja Jagielska)
 • Sylwia Skórkiewicz (student: chemia medyczna, zastępca - Jan Konopka)
 • Lucyna Szwedo (student: ochrona środowiska)

Wydziałowa Komisja ds. Doktoranckich

 • Kierownik programu Chemia w Szkole Doktorskiej
 • Kierownik studiów doktoranckich
 • Koordynator studiów FCB
 • Koordynator studiów InterDokMed
 • Prodziekan ds. badań i współpracy
 • Członkowie komiski rekrutacyjnej
 • Przedstawiciele doktorantów
 •  
 • Skład Komisji na dzień 22 października 2020 r.
 •  
 • Prof. dr hab. Barbara Gil - przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba
 • Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
 • Dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 • przedstawiciele doktorantów:

mgr Agnieszka Rydz (studia doktoranckie)
mgr Przemysław Gajda-Morszewski (Szkoła Doktorska)

 

Przedstawiciele wydziału w komisjach senackich i rektorskich

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

 • Dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ (członek)
 • Dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

 • Prof. dr hab.  Krzysztof Lewiński (członek)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Barańska (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (członek)
 • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof UJ (zastępca członka)

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • Prof. dr hab. Wiesław Łasocha (członek)
 • Dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej

        Prof. dr hab. Paweł Kościelniak (członek)

        Prof. dr hab. Wojciech Macyk (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

 • Dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ (członek)
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Remontowa

 • Dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ (członek)
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Socjalna

       Dr hab. Katarzyna Ostrowska (czonek)

       Dr hab. Beata Korchowiec, prof. UJ (zastępca członka)